Armaturne mreže i betonsko željezo ČBR ili armaturni čelik, su čelične šipka ili mreže čeličnih žica koja se koristi za armirnje betona i armiranim zidanim konstrukcijama za ojačavanje i za prenapregnute konstrukcije . Beton je jak pod tlakom, ali ima slabu vlačnu čvrstoću. Armatura značajno povećava vlačnu čvrstoću konstrukcije. Armaturna površina je “narebrana” rebrima kako bi bila bolja povezanost s betonom i smanjio rizik od klizanja.

Prikazuje se svih 8 rezultata

Košarica

close